Henkilökohtaisen avun kirja

Julkaistu 02.04.2020

#0-12 -vuotiaat #13-20 -vuotiaat #Autismi / keva #Espoo #Helsinki #HFA / Asperger #Muu Uusimaa #Muut palvelut #Sosiaalipalvelut #Vantaa #Yli 16-vuotiaat

Vammaisten ihmisten tulee YK:n vammaissopimuksen mukaan saada yhteiskunnan tukipalveluja, kuten henkilökohtaista apua, tukemaan heidän elämistään osallisina yhteisössä

Henkilökohtaista apua tulee lain mukaan myöntää vapaa-ajan lisäksi työn, opiskelun ja esimerkiksi asumiseen liittyvien päivittäisten toimien tueksi. Henkilökohtaista apua voidaan myöntää henkilölle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua edellä mainittuihin asioihin.

Kehitysvammaisten palveluliitto toteutti 18.1.–15.2.2019 henkilökohtaista apua ja osallisuutta tukevia palveluita koskevan kyselyn. Kysely lähetettiin sähköpostitse kaikkiin Suomen kuntiin vammaissosiaalipalveluiden työntekijöille. Kysely suunnattiin erityisesti henkilökohtaisen avun päätöksiä valmisteleville ja päätöksiä tekeville henkilöille.

Siellä missä muutkin! Henkilökohtaisen avun toteutuminen kehitysvammaisilla ihmisillä -julkaisuun on tiivistetty kyselyn tulokset.

Henkilökohtaisen_avun_kirja