Haastateltavia etsitään henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishankkeeseen

Julkaistu 28.12.2020

modified 31.12.2020

#13-20 -vuotiaat #Autismi / keva #HFA / Asperger #Sosiaalipalvelut #Vantaa #Yli 16-vuotiaat

Tule mukaan vaikuttamaan ja kehittämään tulevaisuuden vammaispalveluja!

Autismiyhdistys PAUT on yhteistyökumppani Vantaan kaupungin henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämishankkeessa. Hanke on osa valtakunnallista henkilökohtaisen budjetoinnin (HB) hanketta. Lisätietoa hankkeesta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on suunnitella yhtenäinen henkilökohtaisen budjetoinnin järjestämistapa ja laatia siihen tarvittava lakiehdotus uudistettavaa vammaispalvelulakia varten.

Henkilökohtaisella budjetoinnilla pyritään vahvistamaan vammaispalveluita käyttävän henkilön itsemääräämisoikeutta, osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia tulevaisuudessa entistä paremmin.

Tule mukaan vaikuttamaaan!

Vantaan kaupunki etsii kauttamme vantaalaisia 16–30-vuotiaita autismikirjon henkilöitä, joilla ei ole kognitiivisen kehityksen häiriötä. Sinulla on esimerkiksi vamman tai sairauden seurauksena erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Hankkeessa ei tehdä varsinaisia henkilökohtaisen budjetin päätöksiä, vaan yhteistyössä kehitetään ja arvioidaan henkilökohtaisen budjetoinnin käyttömahdollisuuksia yksilöllisessä elämänsuunnittelussa. Haastattelut aloitetaan alkuvuodesta 2021. Haastattelut voidaan tehdä etänä tai kasvotusten.

Oletko kiinnostunut haastateltavaksi ja samalla vaikuttamaan vammaispalveluihin ja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen? Ota yhteys info@paut.fi.

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö

Tuomo Melin

040-1866165


Projektityöntekijä

Hilkka Kurri

040-6712501 / hilkka.kurri@vantaa.fi