Espoossa OVET-valmennus erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille

Julkaistu 23.03.2021

modified 23.03.2021

#0-12 -vuotiaat #13-20 -vuotiaat #Autismi / keva #Espoo #Sosiaalipalvelut #Terveyspalvelut

Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhemmille järjestetään omaishoidon verkkovalmennus, jossa käsitellään mm. tukipalveluja, vanhemmuutta ja omia voimavaroja. Valmennuksen järjestää Espoon ja Kauniaisten Omaishoitajat ja Läheiset ry yhteistyössä Espoon vammaispalvelujen kanssa.

Ovet-verkkovalmennuksessa® käsitellään tukipalveluja, vanhemmuutta, omaishoitajan roolia sekä omia voimavaroja. Valmennus on avoin kaikille espoolaisille erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhemmille.

Uupumisen estämiseksi on tärkeää, että omaishoitajalla on riittävät tiedot ja taidot tehtävässään. On hyvä pohtia voimavarojensa riittävyyttä ja omaa tuen tarvettaan, sekä hakea tarvitsemiaan palveluja.

Kurssi sisältää alustuksia, itseopiskeltavaa materiaalia, harjoituksia sekä yhteistä keskustelua. Kurssi järjestetään 6 x 2 tunnin Ovet-valmennuksina Teams-kokoussovelluksella. Valmennukseen sisältyy Espoon vammaispalvelujen infokerta.

OVET-valmennuksen myötä omaishoitaja saa tietoa
• omaishoidosta yleensä
• sosiaaliturvasta ja omaishoitoa tukevista palveluista
• omaishoitajan fyysisestä ja henkisestä hyvinvoinnista ja sen vahvistamisesta
• omaishoitajan rooleista ja perhesuhteiden merkityksestä.

OVET-valmennuksen myötä omainen saa tukea
• omien voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen
• omaan jaksamiseensa
• vertaisten kanssa käydyistä keskusteluista
• eväitä arkeen/ eteenpäin.

Tarjoamme kaksi samanlaista valmennuskokonaisuutta kevään aikana. Valitse itsellesi sopiva ajankohta. Jokaisella kerralla käsittelemme eri teemaa:
1. valmennus 20.4., 4.5., 18.5. (Espoon vammaispalvelujen infokerta), 1.6., 15.6. ja 22.6. klo 17-19
2. valmennus 22.4., 6.5., 20.5. (Espoon vammaispalvelujen infokerta), 3.6., 17.6. ja 23.6. klo 16-18

Ilmoittautumiset 15.4. mennessä sekä lisätietoa valmennuksesta
• info@eskaomaishoito.fi
• Suvi p. 040 570 9780
• Kristiina p. 040 531 0990

Lue lisätietoa
Ovet-valmennus erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille