Autismiyhdistys PAUT ry:n ensimmäinen hallitus on valittu – puheenjohtajana aloittaa Arto Bäckström

Julkaistu 25.11.2020

modified 25.11.2020

Autismiyhdistys PAUT ry:n ensimmäinen vuosikokous pidettiin 14.11.2020. Epidemiatilanteen vuoksi kokous pidettiin pääasiassa etänä. Paikalla Autismiliitossa oli pieni joukko kokousvirkailijoita, kun muut kokoukseen ilmoittautuneet osallistuivat kokoukseen etäteitse.

Kokouksen puheenjohtajana oli Autismiliitto ry:n toiminnanjohtaja Tarja Parviainen. Autismiliiton hallituksen puheenjohtaja Päivi Norvapalo vieraili kokouksessa, esitteli liiton toimintaa ja onnittelunsa uudelle yhdistykselle.

Kokouksessa valittiin yhdistykselle hallitus. Hallituksen puheenjohtaksi valittiin yksimielisesti Arto Bäckström. Hallituksen varsinaisia jäseniä valittiin kymmenen ja varajäseniä neljä.

Uusi hallitus aloittaa toimikautensa 1.1.2021.

Autismiyhdistys PAUT ry

Pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistykset (Espoon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry, Suomen Autismiyhdistys ry ja Vantaan autismin kirjo ry) yhdistyivät vuonna 2020 Autismiyhdistys PAUT ry:ksi.Yhdistymisen tavoitteena oli laajentaa ja kehittää edunvalvontaa Uudellemaalle. Lue lisää yhdistymisestä ja Autismiyhdistys PAUT ry:n taustasta.