Autismipolku-hanke käynnistyy

Julkaistu 27.04.2021

Autismiperheiden polku omannäköiseen elämään -hankkeen tavoite on lisätä ymmärrystä autismista ja sen vaikutuksista elämänkaarella sekä tarvittavista kohtuullisista mukautuksista. Näin pyritään vahvistamaan autismikirjon henkilöiden ja perheiden psykososiaalista toimintakykyä ja toimijuutta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa autismikirjon henkilöiden ja perheiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia Uudellamaalla. Hankkeessa kiinnitetään huomiota autismikirjon henkilöiden vuorovaikutuksen erityispiirteisiin ja kognitiivisiin esteettömyyskysymyksiin. Hanke kokoaa autismikirjon (sekä ei-kehitysvammaisten että kehitysvammaisten) perheiden näkökulmat paikallisesti Uudellamaalla.

Hankkeessa järjestetään päättyneessä PAUT-hankkeessa tärkeäksi ja hyväksi koettua toimintaa: vertaistukea, toiminnallisia tapahtumia ja uutena toimintamuotona alueellisia edunvalvontatyöryhmiä. Toiminta-alue laajenee nykyisestä vähitellen koko Uudellemaalle. Toimintaa järjestetään myös etänä.

Autismipolku-mallin materiaaliin kuvataan tie autismiepäilystä diagnoosiin, sopeutumiseen, suhde elinympäristöön ja tarvittavien mukautusten tunnistamiseen sekä oman toimijuuden vahvistamiseen. Perheet osallistuvat mallin toteuttamiseen. Materiaali auttaa hyväksymään autismikirjon osaksi omaa ja perheen kokemusta ja tarinaa.

Hankkeen kohderyhmiä ovat autismikirjon henkilöt ja perheenjäsenet, aikuistumisen kynnyksellä olevat autismikirjon nuoret sekä autismikirjon perheet ja vapaaehtoiset, jotka tarvitsevat lisää tietoa palveluista ja haluavat vahvistaa kykyjään vaikuttaa omiin tai läheisensä palveluihin ja osallistuvat työryhmien toimintaan.

Kehittämishanke toteutetaan STEA-rahoituksella Veikkauksen tuotoista.

Autismiyhdistys PAUT ry edistää autismikirjoon tai muihin vastaaviin laaja-alaisiin kehityshäiriöihin lukeutuvien henkilöiden ja heidän läheistensä yleisiä yhteiskunnallisia etuja ja yhdenvertaisuutta sekä tukee heidän hyvinvointiaan Uudellamaalla.

Yhdistys järjestää autismikirjon vertaistukea, vapaaehtoistoimintaa ja koulutusta autismikirjon henkilöille ja perheille. Yhdistys on valtakunnallisen Autismiliitto ry:n jäsenjärjestö.