Asumispalveluiden info- ja keskustelutilaisuus Toimintakeskus Polussa

Julkaistu 16.10.2019

modified 16.10.2019

#13-20 -vuotiaat #Autismi / keva #Helsinki #HFA / Asperger #Muut palvelut #Sosiaalipalvelut #Yli 16-vuotiaat

Helsingin autismi- ja asperyhdistys ry piti lauantaina 28.9. asumispalveluihin liittyvän yhteistilaisuuden Malmilla. Ohessa tiivistelmä sekä linkit päivän esittelykalvoihin.

Päivätoiminta: Pauliina Vähäpesola, vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö

 • Helsingin omien toimipisteiden (katso kalvot) lisäksi päivätoimintaa autisteille tarjoavat Live, Autismisäätiö ja Rinnekotisäätiö.
 • Helsingin toimipisteistä:
  • Vaativaa tukea tarvitseville valmistumassa 6/2020 Kalasatamaan uusi toimipiste, vastauksena tämän hetkisiin ongelmiin palvelujen saatavuudessa.
  • Palvelua esim. Polussa saatavissa klo 7.20-17, vanhempien työssäkäynnin tueksi. Normaali toiminta-aika 9-15.
  • Polussa aamu alkaa yhteisellä aamuinfolla, jonka jälkeen siirrytään eri aktiviteettiryhmiin.
  • Helsingillä uusi päivätoiminnan toimiste Polku, jossa isompi ryhmä, sekä 5 hengen pienryhmä vaativaa tukea tarvitseville (käytännössä täynnä).
 • Päivätoiminta on lähiympäristöön integroituvaa toimintaa, jossa toimintamuotona on mm. erilaiset retkiryhmät, liikkuminen kaupungilla, ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Myös yksilöohjausta pyritään järjestämään tarpeen mukaan.
 • Työtoiminta valmentaa työelämään ryhmämuotoisella työelämään valmentavalla toiminnalla. Lisäksi työtoiminnassa on tarjolla työvalmentajan palvelu heille, jotka ovat valmiita siirtymään palkkatöihin. Työvalmentaja etsii nuorella sopivaa työpaikkaa, ja tarjoaa tukea sekä nuorella että työnantajalle. Työnantaja on oikeutettu myös palkkatukeen, joka voi kattaa jopa 100 % palkkakuluista. Tällä hetkellä n. kolmasosalla työvalmennuksessa mukana olevalla on työpaikka. Ryhmämuotoisessa työtoiminnassa harjoitellaan työelämäntaitoja, arjen taitoja ja tuetaan itsenäistymistä sekä tuetaan osallisuuteen yhteiskunnassa. Kaupunki tekee kovasti töitä sopivien työpaikkojen löytämiseksi. Valitettavasti Helsingin kaupunki itse ei ole innokas palkkaamaan vammaisia.
 • Peruskoulun jälkeiseen koulutukseen on tulossa lakisääteinen oikeus kaikille. Läsnäolijat eivät osanneet sanoa, koskeeko tämä myös aiemmin peruskoulun päättäneitä, jotka eivät paikkaa ole saaneet.
 • Keskustelua herätti myös mm. asperger-nuorten (hf-autistien) palvelujen saatavuuden ongelmat.
 • Paikkojen (myös ostopalveluna hankittavien) esittelyjä kaipailtiin kaupungin nettisivuille.

Asumispalvelut: Minna Eronen vammaispalveluiden ostopäällikkö

 • Tietoa uusista asumispalvelupaikoista (katso kalvot). Vain osa näistä tarjoaa lisää asumispaikkoja juuri autisteille, osa mm. korvaa määräysten vastaisia vanhoja toimipisteitä. Pulaa on erityisen vaativista palveluista.
  • Yleisön keskuudesta tätä pidettiin erittäin pahana asiana, koska mm. johtaa jatkuvasti siihen, että sijoituksia joudutaan tekemään palvelujen puuttuessa jopa hyvin kauas Helsingistä.
  • Patola on vanhempien yhdistykseen perustuva uusi paikka.
  • Tanotorventien paikka korvaa entisen Aurinkolahden kriisiyksikön ja tarjoaa myös uusia paikkoja akutteihin tilanteisiin. Myöhempi tarkennus: Tanotorventielle tuleekin 4 lah-paikkaa ja 4 vakituista paikkaa vaativiin tarpeisiin.
  • Lisäksi ostopalveluihin on tulossa paikkoja autismin kirjon henkilöille. Tarkka paikkamäärä varmistuu myöhemmin.
  • Haakoninlahden paikka sijaitsee Kruunuvuorenrannassa.
  • Kaupunki pyrkii ylläpitämään omilla sivuillaan esittelyjä näistä paikoista.
 • Ostopalveluna yksityisiltä palveluntarjoajilta on mitä ilmeisimmin lähiaikoina tulossa uusia kohteita.
 • Asumispalvelujonossa on tällä hetkellä n. 100 autistia, joista osa on ylimmässä kiireellisyysluokassa ja osa vasta myöhemmin palvelua tarvitsevia. Jonon paisumisen tällä vuosikymmenellä on aiheuttanut lakisääteinen laitosasumisen purkuhanke: lähes kaikki uudet kohteet on jouduttu täyttämään laitoshoidosta siirtyvillä. Myöhempi tarkennus: Viime vuonna purettiin laitospalveluja, mutta samalla on pystytty purkamaan myös jonoa. Kaiken kaikkiaan sijoituksia tehtiin viime vuonna 116, joista ainakin 20 oli laitospalvelusta. Paikkoja löytyi myös autismin kirjon henkilöiden vaativiin tarpeisiin. Kaikki jonossa olevat eivät myöskään ole autismin kirjon henkilöitä.

Asumisvalmennus

  • Erityisen vaativaa tukea tarvitseville ei ole juuri mitään palvelua, mikä on ongelma.
  • Vähemmän tukea tarvitseville palveluja on.
  • Rudolfissa on järjestetty jotain palvelua, ja lisäksi ostopalveluna Autismisäätiöltä.
  • Valmennusta yritetään pääasiassa järjestää siinä paikassa mihin nuori sijoittuu.
  • Uusiakin yksikköjä on tulossa.
 • Esitettiin kysymys, miten kauan asumispaikan saaminen kestää, jos jonkin nuoren kotitilanne kriisiytyy? Vastaus valitettavasti on, että useimmiten nopealla aikataululla ei pystytä tarjoamaan mitään vakituista, vaan joudutaan turvautumaan lyhytaikaiseen akuuttisijoitukseen.
 • Kysyttiin myös, kuinka monta helsinkiläistä on jouduttu sijoittamaan kauemmaksi. Vastauksen mukaan alle 10 vaativaa tukea tarvitsevaa on jouduttu sijoittamaan Uudenmaan ulkopuolelle.
 • Jatkokysymys, minkä verran yhteistyötä Helsinki tekee Espoon, Vantaan ja muiden lähikuntien kanssa. Vastaus: Jonkin verran, koska kaikilla on sama ongelma.
 • Esim. Eteva keski-Uusimaalla pystyy tarjoamaan joillekin paikkoja suhteellisen läheltä, mutta kaikkien tarpeeseen heilläkään ei ole sopivia paikkoja.
 • Autismiliiton edustaja toivoi kaupungilta selkeämpää kuvausta päivätoiminnan ja asumisen valintaprosesseista, ja myös mihin voi osoittaa valituksen jos asiat eivät mene toivotusti. Myöhempi tarkennus: Asiakasohjauksen prosessikuvaus on tekeillä, ja siinä voidaan tehdä myös yhteistyötä.

Yhdistyksen puheenvuoro

 • Yhdistys ollut aktiivinen koko vuosikymmenen asumisjonon paisumisessa.
 • Tällä hetkellä ollaan aktiivisia kaavoituksen ja muutostyölupaongelmien ratkaisemisessa, koska akuutein ongelma on seinien puute.
 • Uusimpana hankkeena yhdistys pyrkii edistämään jonovaiheen kommunikaatiota asumispalveluun hakevien nuorten perheiden ja sosiaalityön välillä (katso kalvot).
 • Uutena ideana tilaisuudessa esitettiin, että yhdistys, Autismiliitto ja kaupunki voisivat tuottaa perheille ohjeistusta siitä, mitä tietoa sosiaalityöntekijälle kannattaa nuoren asumistarpeista tuottaa.

Tilaisuuden esittelykalvot:

HKI_asumisinfotilaisuus_28-09-2019

Asuminen

Päivätoiminta

Asumispalveluiden kartoituskysely

PAUT – pääkaupunkiseudun autismin kirjon yhdistykset selvittävät autismin kirjon henkilöiden ja perheiden/omaisten kokemuksia asumispalveluista, niiden saatavuudesta sekä asumispalvelujonoista.

Kyselyllä kartoitetaan eri asumispalvelumuotojen tarvetta, henkilön tuen tarpeita ja muita asumiseen mahdollisesti vaikuttavia asioita, perheenne tilannetta asumispalvelujonossa sekä muutamia taustatietoja.

Kysely on täysin anonyymi.

Pääset tästä vastaamaan