Maksuton oikeusapu

Voit saada vähävaraisena maksutonta tai osittain maksutonta oikeusapua. Oikeusapu tarkoittaa, että Suomen valtio maksaa kokonaan tai osittain avustajasi. Avustajalla tarkoitetaan esimerkiksi valtion oikeusaputoimistojen oikeusoppineita tai yksityisiä lakimiehiä ja juristeja, jotka edustavat sinua tai perhettäsi oikeudenkäynneissä tai muissa oikeusasioissa. Avustajasta on hyötyä asian edistämisessä, koska hänellä on koulutuksensa puolesta tarvittavaa oikeudellisesta osaamista.

Oikeusapua voi saada esimerkiksi seuraavissa oikeusasioissa:

  • oikeudenkäynnit
  • muut kuin oikeudenkäyntiasiat (mm. asiakirjojen laatiminen, oikeudellinen neuvonta)
  • jos tarvitset oikeusapua lapsen asiassa, hakijana on lapsi. Tällöin huomioidaan lapsen oma varallisuus. Voit hakea oikeusapua esimerkiksi kouluavustaja- tai vammaispalvelupäätöksestä valittamiseen.

Miten oikeusapu määräytyy?

Saamasi oikeusavun suuruus määräytyy sinun ja perheesi käyttövarojen perusteella. Käyttövaroilla tarkoitetaan rahamäärää, joka jää sinulle tai perheellesi käyttöön kuukausittain tulojen ja menojen jälkeen. Perheen koko vaikuttaa siihen, kuinka paljon oikeusapua myönnetään. Jos olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, puolisosi tulot vaikuttavat saamasi oikeusavun määrään. Oikeusapu voi olla maksutonta, sisältää omavastuun tai sitä ei myönnetä. Oikeusapua myönnetään seuraavasti:

Yksi henkilö

  •  ilmainen: käyttövarat enintään 600
  •  omavastuu: käyttövarat 601–1300 euroa
  • ei myönnetä: käyttövarat yli 1300 euroa

Puolisot

  • ilmainen: käyttövarat enintään 1100 euroa
  • omavastuu: käyttövarat 1101–2400 euroa
  • ei myönnetä: käyttövarat yli 2400 euroa

Lähde: Millä tuloilla oikeusapua myönnetään. Oikeus.fi. Viitattu 9.11.2020.

Muu varallisuus

Käyttövarojen lisäksi muu varallisuus vaikuttaa oikeusavun suuruuteen. Jos sinulla tai puolisollasi on talletuksia, asunto-osakkeita tai muuta omaisuutta yli 5000 euron arvosta, lisää se omavastuuosuuttasi. Omavastuu tarkoittaa sitä summaa, joka jää oikeusasiassa maksettavaksesi. Lisätietoja omavastuusta.

Mistä oikeusapua haetaan?

Voitte hakea oikeusapua mistä tahansa haluamastanne julkisesta valtion oikeusaputoimistosta riippumatta asuinpaikastanne. Olkaa yhteydessä valitsemaanne oikeusaputoimistoon. Joissakin tapauksissa hakemus voidaan tehdä puolestanne. Voitte myös tehdä oikeusapuhakemuksen internetissä. Jos julkinen oikeusaputoimisto ei ota asiaanne käsittelyyn, voitte saada maksusitoumuksen yksityiselle lakimiehelle tai juristille.

Oikeusapua ei välttämättä myönnetä, jos olette ottaneet oikeusturvavakuutuksen, joka korvaa oikeuskulut. Oikeusturvavakuutus voi olla myös osa esimerkiksi koti- tai autovakuutusta. Asia kannattaa selvittää vakuutusyhtiöstänne. Omaisuuden arvo tulee valmistautua esittämään oikeusavun hakemisen yhteydessä varallisuuden selvittämiseksi. Tarvittavat varallisuustiedot voitte esittää esimerkiksi pankin tiliotteella tai verotodistuksella.

Maksuton oikeusapu alaikäiselle

Autismin kirjon lapsesi voi saada maksutonta oikeusapua. Oikeusapu on lapsellenne maksutonta, jos hänen omaisuutensa arvo ei ylitä 5000 euroa. Vanhempien omaisuus ei vaikuta lapsen maksuttomaan oikeusapuun, kunhan lapsen henkilökohtainen omaisuuden arvo ei ylitä edellä mainittua 5000 euroa. Jos lapsesi on alaikäinen eli alle 18-vuotias, voit hänen huoltajanaan tai vanhempana tehdä hakemuksen oikeusavusta hänen puolestansa.

Teksti: Eetu Karppanen

Lähteet:

Oikeusapulaki. Finlex. 6.11.2020.

Oikeusapu. Oikeus.fi. Viitattu 6.11.2020.

Miten oikeusapua haetaan? Oikeus.fi. Viitattu 6.11.2020.

Maksuton oikeusapu. Tukiliitto. Viitattu 6.11.2020.

Tulot ja varallisuus rajoittavat oikeus oikeusapuun. Fidcius. Viitattu 9.11.2020.

Oikeusaputoimistoja:

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot aakkosittain viraston, toimipaikan tai kunnan nimen alkukirjaimen mukaan. Oikeus.fi. Viitattu 6.11.2020.

Lakitoimisto Kumpuvuori. Viitattu 6.11.2020.