Koulutus

Koulutuksissa saat hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa autismin kirjon henkilöitä ja heidän omaisiaan kiinnostavista aiheista. Koulutukset käsittelevät mm. palvelujärjestelmää, erityisvanhemmuutta ja vammaisoikeutta.

Koulutukset ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Osaan koulutuksista on etukäteisilmoittautuminen. Ilmoittautumisohjeet löytyvät jokaisen koulutuskuvauksen yhteydessä.