Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Kommunikaatiopassi

Mikä on kommunikaatiopassi?

Kommunikaatiopassi auttaa puhevammaista autismikirjon henkilöä kertomaan itsestään uusille ihmisille. Kommunikaatiopassi sisältää tietoa puhevammaisen henkilön kommunikointikyvystä, kommunikaatiotavoista ja ohjeet miten muut kommunikoivat hänelle. Kommunikaatiopassi voi olla esimerkiksi:

  • Tulostettava käyntikortti
  • Useampisivuinen vihko
  • Digitaalinen kommunikaatiopassi

Kommunikaatiopassi voi sisältää seuraavia tietoja puhevammaisesta autismikirjon henkilöstä:

  • Puhevammaisen omistajan esittely
  • Tärkeää tietoa puhevammaisen kommunikointitavoista
  • Ohjeita puhevammaisen kanssa kommunikoimiseen
  • Tietoja tärkeistä ihmisistä, asioista ja paikoista
  • Tuen tarpeista.

Puhevammainen autismikirjon henkilö tekee oman kommunikaatiopassin  tarvittaessa yhdessä läheistensä kanssa. Lasten kohdalla vanhemmat tekevät kommunikaatiopassin yhdessä lasten kanssa. Kommunikaatiopassi on yksilöllinen ja käyttäjänsä näköinen.

Kommunikointipassi varmistaa, että tieto autismikirjon henkilön henkilökohtaisesta kommunikointikyvystä ja kommunikointitavoista siirtyy esimerkiksi uusille ihmisille, koululle ja päiväkodille. Kommunikaatiopassi lisää autismikirjon henkilön mahdollisuuksia osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Jokaisen puhevammaisen autismikirjon henkilön kannattaa tehdä oma kommunikaatiopassi.

Teksti: Eetu Karppanen

Lähteitä:

Kommunikaatiopassi. Jaatistietopankki. Viitattu 20.3.2020.

Kommunikaatiopassi. Papunet. Viitattu 20.3.2020.

Tulostettavat kommunikaatiopassit. Papunet. Viitattu 20.3.2020.

Digitaaliset kommunikaatiopassit. Papunet. Viitattu 20.3.2020.

Lisätietoa ja ohjeita:

Kuinka teen kommunikaatiopassin? Helsingin sosiaali- ja terveystoimi, Youtube-videopalvelu, julkaistu 18.1.2018. Viitattu 20.3.2020.

Tulostettava kommunikaatiopassi. Jaatistietopankki. Viitattu 20.3.2020.