Haasteena haastava käyttäytyminen

Haastavan käyttäytymisen vähentäminen ja ennaltaehkäiseminen HAASTE-toimintamallin avulla

Haastava käyttäytyminen on käyttäytymistä, joka aiheuttaa todellista haittaa joko henkilölle itselleen, toisille ihmisille tai fyysiselle ympäristölle. Haitta voi olla sosiaalista, psyykkistä, fyysistä tai taloudellista. Haastava käyttäytyminen voi esimerkiksi estää henkilön osallistumista omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon, rajoittaa hänen työ-, harrastus- ja sosiaalisia mahdollisuuksiaan, aiheuttaa fyysisiä vammoja, aiheuttaa psyykkisiä oireita tai estää tai rajoittaa osallistumista työelämään.

Haastava käyttäytyminen ei ole ainoastaan yksilön ongelma eikä sitä voi ratkaista ilman henkilön ympäristön tukea, apua ja muokkaamista. HAASTE-toimintamalli lähestyy haastavaa käyttäytymistä positiivisen lähestymistavan ja yhteistyön kautta. Tarkastelemalla henkilön taitoja, saamaa tukea sekä fyysistä ja sosiaalista ympäristöä, voidaan henkilön voimavarat ja taidot saada paremmin käyttöön, mahdollistaa onnistumisia ja osaamista sekä muokata ympäristöä tuen tarpeita vastaavaksi. HAASTE-toimintamalli löytyy sähköisestä HAASTE-manuaalista, joka sisältää niin prosessin toteuttamiseen tarvittavan materiaalin kuin tietoa haastavasta käyttäytymisestä. HAASTE-manuaalin käyttö on ilmaista ja voit rekisteröityä manuaalin käyttäjäksi osoitteessa www.autismiliitto.fi/haastemanuaali

HAASTE-toimintamalli on kehitetty RAY:n rahoittamassa projektissa 2011-2014 Autismisäätiön, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n, Keskuspuiston ammattiopiston, Uudenmaan vammaispalvelusäätiön sekä Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhteistyönä.

Haasteena haastava käyttäytyminen? -koulutus sisältää perustietoa haastavasta käyttäytymisestä, sen syistä ja synnystä sekä HAASTE-toimintamallista. Koulutuksessa pohditaan yhdessä, miten haastavaan käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa positiivisen lähestymistavan, tuen tarpeiden tunnistamisen ja yhteistyön avulla. Koulutus on tarkoitettu haastavasti käyttäytyvien autismikirjon henkilöiden vanhemmille ja läheisille.