Erityisuimakortti

Kaupungit järjestävät erityis- ja sovellettua liikuntaa erityisryhmille. Liikuntamuotoja ovat mm. uinti ja kuntosali.

Uimakortti oikeuttaa pääsyn liikuntapalveluiden uimahalleihin kerran päivässä aukioloaikoina. Uimakortti myönnetään lääkärin lausunnon perusteella, joka tulee esittää hakumenettelyn yhteydessä. Hakijalla on myös oikeus anoa uimakorttia, joka oikeuttaa yhteen täysi-ikäiseen avustajaan.

Erityis- ja sovelletun liikunnan tavoitteena on houkutella erityisryhmiä säännöllisen liikuntaharrastuksen pariin. Erityisuimakortti ja muut sovelletun liikunnan kortit ovat hinnaltaan edullisempia.

Erityisuimakortin myöntäminen

Erityisuimakorttia haetaan kaupungin liikuntapalveluista. Autismin kirjon ihmisille voidaan myöntää Vantaalla erityisuimakortti, mutta Helsingissä ja Espoossa se menee harkinnanvaraisen myöntämisen kautta.

Asiantuntijalääkärit arvioivat myöntämisperusteet, eikä autismin kirjo lukeudu Helsingissä ja Espoossa myöntämisen perusteisiin. Autismin kirjon henkilö voi kuitenkin anoa molemmissa kaupungeissa erityisryhmien etuja, jolloin liikuntapalveluissa arvioidaan tapauskohtaisesti, täyttyvätkö myöntämisedellytykset.

Uimahallit hyväksyvät EU:n vammaiskortin A-merkinnän avustajan tarpeen osoittamiseksi. Vammaiskortin haltija maksaa oman sisäänpääsyn uimahalliin, mutta avustajan tulee päästä maksutta sisään. Vammaiskortti ei korvaa erityisuimakorttia, vaan toimii sen rinnalla yhtenä tuen tarpeen osoittamisen välineenä.

Lähteet:

Vesalainen, Heini 2019: liikuntakoordinaattori Heini Vesalaisen haastattelu sähköpostitse 4.11.2019: Espoon kaupungin liikuntapalvelut.

Lisätietoja ja hinnat:

Helsinki 52 euroa /vuosi + henkilökohtainen ladattava kulunvalvonta- ja asiakaskortti

Espoo 35 euroa /vuosi

Vantaa 50 euroa /vuosi + mahdollinen korttimaksu

Vantaalla on erityisryhmille erityissauna- ja uintivuoroja sekä mahdollisuus varata perhesauna

Lisätietoja erityisliikuntapalveluista löydät kotikuntasi nettisivuilta.