Uusi vammaispalvelulaki – Erityinen osallisuuden tuki 12 – 13 §

Uusi vammaispalvelulaki tuo vammaisille henkilöille uuden tukimuodon – Erityisen osallisuuden tuen, jota he voivat käyttää, mikäli heille ei voida myöntää Henkilökohtaista apua tai Henkilökohtainen apu ei sovellu heidän tilanteeseensa. Tarkoitus on, että vammainen henkilö saa jompaa kumpaa tukea yksilöllisen tarpeensa mukaisesti. Erityisen osallisuuden tuella pyritään turvaamaan vammaisen henkilön oikeus osallistua ja päästä osalliseksi sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteissa ja vapaa-ajan toiminnassa yksilöllisen ohjauksen ja tuen avulla. Tukea järjestetään kodin ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan tai osittain tai kokonaan vammaisen henkilön kotona tapahtuvaan toimintaan, jos kotona tapahtuvaan toimintaan myönnettävä palvelu on vammaisen henkilön toivomusten tai edun mukainen vaihtoehto. Erityisen osallisuuden tuen saamisen edellytyksenä on tuen tarpeen kirjaaminen vammaisen henkilön asiakassuunnitelmaan.

Tuen määrä

 • vähintään 10 tuntia kuukaudessa vuoden 2024 loppuun asti
 • vähintään 20 tuntia kuukaudessa vuoden 2025 loppuun asti
 • vähintään 30 tuntia kuukaudessa 1.1.2026 lähtien, ellei vammainen henkilö hae tätä pienempää tuntimäärää.

Erityisen osallisuuden tuen osalta ns. voimavararajaus ei ole voimassa. Tukea saavan ei tarvitse itse pystyä tuettunakaan ilmaisemaan toivomustaan avun sisällöstä. Tarkoitus on kuitenkin kaikin mahdollisin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä selvittämään vammaisen henkilön omaa tahtoa ja toivomuksia siinä,  mikä olisi hänelle mielekästä tekemistä, johon hän voi osallistua yksilöllisesti tuettuna.

Esimerkkejä tuen sisällöstä

 • Yhteisen vuorovaikutuksen tukeminen silloin, kun
  • vammaisen henkilön kommunikointikeinot ovat vähäiset tai
  • hän tarvitsee tukea kommunikointi- tai yhteydenpitovälineiden käyttämisessä.
 • Tuki yhteiseen merkitykselliseen tekemiseen läheisten ihmisten kanssa
 • Tuki
  • erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin tai
  • siihen, että vammainen henkilö voi etsiä itselleen mielekkäitä harrastuksia tai tekemistä, josta hän nauttii.

 

Lähde:

Uusi vammaispalvelulaki. Toimeenpanokoulutus 25.5.2023. https://stm.fi/tapahtumat/2023-05-25/vammaispalvelulain-kaikille-avoin-toimeenpanon-koulutus

 

Siirry takaisin sivun alkuun