Edunvalvonta

PAUT-verkosto seuraa autismin kirjon henkilöiden palveluiden saatavuutta ja laatua sekä pyrkii vaikuttamaan niihin kohderyhmän parhaaksi. Löydät tietoa lakisääteisistä ja muista viranomaispalveluista sivultamme.

Sosiaalipalvelut

Vammaispalvelut:

Henkilökohtainen avustaja – lisävoimavara. Lue aihetta käsittelevä artikkeli

Omaishoidon tuki. Lue aihetta käsittelevä artikkeli

Terveyspalvelut

Apuvälineet:

Go Talk Now -sovellus

 

Valtion viranomaiset

Kela:

Vammaiskortti. Lue aihetta käsittelevä artikkeli

 

Mistä tukea?

Oikeudellista apua

Kumpuvuoren lakilinja