Autismiliiton jäsenyhdistykset

Autismin Kirjon Pohjalaiset ry

Pj. Markku Pulli

markku.pulli@pohy.fi

Etelä-Savon ADA ry

Pj. Reijo Hämäläinen, puh. 040 754 2769,

puheenjohtaja@es-ada.com,

sihteeri es-ada@es-ada.com,

www.es-ada.com

Finlands Svenska Autismoch

Aspergerförening rf

Ordf. Tomas Grönvall

tomas.gronvall@mac.com, www.autism.fi

Itäisen Uudenmaan ADHD- ja autismikirjoyhdistys ITUA ry

Pj. Ina Hurskainen,

itua.ry@gmail.com,

www.facebook.com/adhdautismiitua/

Itä-Savon Puatti ry

Pj. Taru Niemi, puh. 050 377 3369,

puheenjohtaja.puattiry@gmail.com

puattiry@gmail.com

Kanta-Hämeen Asperger-, autismi-, dysfasia- ja ADHD-yhdistys, HYMY ry

Joni Koskinen, puh. 050 4067 068,

jonikoskinen.message@gmail.com

www.hymyry.net

Keski-Suomen Autismiyhdistys ry

Pj. Hanna Rantonen, puh. 040 778 7211,

hanna.rantonen@gmail.com,

sihteeri Katja Savolainen,

katja.st.savolainen@gmail.com,

https://ksautismi.yhdistysavain.fi

Kymenlaakson Autismiyhdistys ry

Pj. Juha Seppälä, puh. 0400 955 926

juha.seppala@empower.fi,

Länsi-Uudenmaan Neuris ry

Pj. Minna Mäenpää, puh. 050 4648 991,

puheenjohtaja.neuris@gmail.com

NAM – Neurokirjon ammattilaiset ry

Pj. Petja Laitinen, puh. 044 3524 125,

puheenjohtaja.nam@gmail.com,

Neuropsykiatrisen kirjon yhdistys –Nepsytic ry

Pj. Kata Salmi,

puheenjohtaja.nepsytic@gmail.com,

Pohjois-Karjalan ADHD-, autismi- ja dysfasiayhdistys Aksoni ry

Pj. Minja Jylhä-Ollila

minja.aksoni@gmail.com

Pohjois-Savon neurologiset erityisvaikeudet ja autismikirjo-yhdistys Eijsveikeet ry

Pj. Enni Kesonen, puh. 044 721 1127

toimisto@eijsveikeet.fi, (ma klo 15-18)

puheenjohtaja@eijsveikeet.fi,

Pohjois-Suomen autismin kirjo ry

Pj. Paula Leppänen, +358401437980,

autisminkirjo@outlook.com,

Päijät-Hämeen Autismi ja Asperger ry

Lahti. Pj. Kristiina Heiska,

kristiinaheiska@gmail.com,

sihteeri Pirkko Leskelä

puh. 050 911 6770, pirkko.leskela@gmail.com

Rett ry

Pj. Jarno Asunen, puh. 0400 785 959,

sihteeri Mira Asunen, puh. 040 554 8597,

mira-asunen@hotmail.com,

Satakunnan SAMDY ry (Autisminkirjo, ADHD ja kielellinen erityisvaikeus)

Pj. Saara Korkeamäki, puheenjohtaja@samdy.info, puh. 040 8483 414,

varapj. Tuija Koski, tuija.koski@dnainternet.fi, 040 8224 707,

Suomen Autismikirjon Yhdistys ry

Pj. Heta Pukki

puheenjohtaja@asy.fi,

tiedustelut: info@asy.fi

Suomen Autismikoira ry

Pj. Kaarina Strandberg,

autismikoira@gmail.com,

Tampereen seudun Autismiyhdistys TSAU ry

Pj. Petra Hietala-Rasku,

tsau.ry@gmail.com, www.tsau.net

Turun seudun autismi- ja ADHD-yhdistys Aisti ry

aistiyhdistys@aistiyhdistys.fi,

Varkauden Seudun Nepsyt ry

Pj. Tiina Ollonen, puh. 044 2413 536, ,

varkauden.nepsyt@gmail.com,

Ylä-Savon Autismi- ja Aspergeryhdistys ry

Pj. Osmo Turkki, puh. 044 0642 704,

osmo.turkki@gmail.com,

jäsenasiat Matti Ollikainen,

puh. 040 739 3401

soralajike@hotmail.com, www.ysaayh.fi