Autistiyhdistys PAUT ry:n edunvalvonta

Asumisvalmennus

Mitä on asumisvalmennus?

Asumisvalmennus on palvelu, joka on suunnattu aikuistuville autismin kirjon henkilöille. Asumisvalmennuksessa autismin kirjon henkilö harjoittelee ohjatusti asumisen taitoja. Tavoitteena on, että henkilölle löytyy asumisvalmennuksen jälkeen hänelle sopiva vakituinen asumismuoto.

Asumisvalmennukseen haetaan joko kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijän tai vammaispalveluiden sosiaalityön kautta (katso kuntakohtaiset linkit alla).

Asumisvalmennus käytännössä

Asumisvalmennius toteutetaan lyhyissä jaksoissa (useammasta vuorokaudesta useampaan viikkoon), joiden välissä autismin kirjon henkilö palaa kotiinsa asumaan. Asumisvalmennuksen kokonaiskesto voi vaihdella tilanteen mukaan.

Asumisvalmennuksen aikana on tarkoitus selvittää:

 • Autismin kirjon henkilön asumisedellytykset
 • Millä aikataululla autismin kirjon henkilön pysyvämpi muutto toteutetaan

Asumisvalmennusasunnot ovat täysin varusteltuja. Autismin kirjon henkilön tarvitsee ottaa mukaansa asumisvalmennukseen:

 • lääkkeet
 • vaatteet
 • hygieniatarvikkeet
 • rahaa ruokaostoksiin
 • muut henkilökohtaiset tavarat ja esineet

Asumisvalmennusasunnosta ei peritä vuokraa. Pyykkituvan ja mahdollinen saunan käyttö on maksutonta autismin kirjon henkilölle.

Asumisvalmennuksessa opitaan arjen taitoja

Asumisvalmennuksessa harjoitellaan asumistaitojen lisäksi erilaisia hyödyllisiä arjen taitoja:

 • siivoamista
 • ruuan laittoa
 • kaupassa käymistä
 • sosiaalisia taitoja
 • henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista
 • liikkumista julkisissa kulkuvälineissä
 • muita hyödyllisiä arjen taitoja

Henkilökunta tukee

Asumisvalmennusta järjestävän tahon palveluksessa olevat ohjaajat auttavat autismin kirjon henkilöä asumiseen liittyvien taitojen harjoittelussa. On tärkeää, että autismin kirjon henkilö pärjää myös itsenäisesti ja osaa pyytää tarvittaessa apua. Henkilökunta järjestää autismin kirjon henkilölle tarvittaessa lisätukea tai esimerkiksi apuvälineitä.

Asumisvalmennuspaikkoja tarjoavat kunnat joko omissa yksiköissään tai ostopalveluiden kautta.

Teksti: Eetu Karppanen


Lähteet:

Helsinki

Kehitysvammaisten asumiskokeilu. Kaupungin palvelut. Viitattu 22.10.2019.

Espoo

Asumisvalmennus. Vammaispalvelut. Viitattu 22.10.2019.

Vantaa

Asuminen. Vammaispalvelut. Viitattu 22.10.2019.

Lue myös kokemustarina

Oma tupa, oma lupa. Autismiliitto. 22.10.2019.