Alle 16-vuotiaan lapsen vammaistuki

Voit hakea alle 16-vuotiaalle autismin kirjon lapsellesi vammaistukea, jos hän tarvitsee säännöllisesti tavanomaista suurempaa hoitoa ja kuntoutusta. Tuen tarve arvioidaan suhteessa muihin lapsen ikätovereihin, eikä pelkkä diagnoosi ratkaise oikeutta tuen saamiseen. Tuen myöntämiseksi on kuitenkin oltava lääkärin lausunto tai diagnoosi.

Kenelle?

Lapsesi tavanomaista suurempi avun tarve voi syntyä esim.

  1. kuljettamisesta kuntoutukseen
  2. auttamisesta päivittäisissä toiminnoissa ja koulutehtävissä
  3. jos häntä on valvottava ikätovereitaan enemmän (esim. päivittäisissä toiminnoissa, liikkumisessa, sosiaalisissa tilanteissa jne.)

Vammaistuki on porrastettu kolmitasoisesti lapsen tuen tarpeen mukaan:

  1. Perusvammaistuki (hoidon tarve on viikoittaista)
  2. Korotettu vammaistuki (hoidon tarve on vaativaa tai päivittäin aikaa vievää)
  3. Ylin vammaistuki (hoidon tarve on ympärivuorokautista)

Hakeminen

Vammaistukea haetaan lähettämällä hakemus postitse Kelaan. Alle 16-vuotiaan vammaistukea ei voi hakea sähköisesti. Hakemukseen tulee liittää lääkärinlausunto.

Vanhempien ja lapsen tuloilla tai muulla varallisuudella ei ole vaikutusta tuen saamiseen. Vammaistuki on verotonta tuloa ja se maksetaan kuukausittain.

Vammaistuki päättyy lapsen täyttäessä 16 vuotta. Voit hakea hänelle silloin 16 vuotta täyttäneiden vammaistukea ja/tai nuoren kuntoutusrahaa. Hakemukset kannattaa lähettää hyvissä ajoin Kelaan ennen kuin lapsi täyttää 16 vuotta.

Teksti: Eetu Karppanen

Linkkejä:

Vammaistuki lapselle, Kela: Viitattu 11.7.2019.

Kuka voi saada, Kela: Viitattu 11.7.2019.

Määrä ja maksaminen, Kela: Viitattu 11.7.2019.

Näin haet, Kela: Viitattu 11.7.2019

Laki vammaisetuuksista, Finlex: Viitattu 11.7.2019